Překonávání traumatu: Jak pracovat s traumatem, když nás trauma pohltí

Trauma – událost, která nás dokáže paralyzovat. Ne jen na minuty či hodiny, ale někdy i na dny, týdny, měsíce a roky. Událost, která nás dokáže natolik pohltit, že nejsme schopni racionálně myslet ani jednat. Může nás zbavit úsměvů, radostí i klidných nocí. Každý, kdo prošel traumatickou událostí, která více či méně narušila jeho integritu, zdraví či život ví, že od tohoto okamžiku je v jeho životě něco – nebo všechno – jinak. Život se začíná mnohdy dělit na před a po. Trauma je něco, co nechcete nikdy zažít. Přesto je mezi námi mnoho lidí, kteří se s ním potýkají. Někteří ho zvládli překonat, jiní ne. A pokud patříte k těm, kteří své trauma zatím nezvládli, nestyďte se za to. Trauma je tak silným zážitkem, že zvládnout ho je někdy nad lidské síly a vyhledat odbornou pomoc je prvním krokem, jak s ním začít pracovat.

Kniha Překonávání traumatu od uznávané odbornice na léčbu traumatu Janiny Fisher nám pomáhá nahlížet na trauma z biologického psychologického přístupu. V knize se tak budeme moci dozvědět, co se děje v našem mozku, pokud nás trauma zasáhne. Proč se nám stále dokola vrací stejné obrazy, kdykoliv si na trauma vzpomeneme. Proč jsme paralyzování, když se snažíme o něm mluvit. Proč jsme od toho nešťastného incidentu podráždění, proč se nemůžeme soustředit, proč nás nebaví to, co nás dříve naplňovalo, proč cítíme emoční přehlcení, proč se nemůžeme zbavit pocitu studu, úzkosti, chronických bolestí apod. Proč to už zkrátka nejsme my.

Janina Fisher svou knihu Překonávání traumatu napsala nejen pro odborníky, kteří tak mají možnost se na trauma podívat právě z jejího úhlu pohledu, ale také pro lidi, kteří byli nějakým traumatem zasaženi. Ve své knize tak krásně vysvětluje všechny biologické procesy, které se odehrávají v momentě, kdy probíhá situace, která v nás zanechá trauma a současně vysvětluje, jak tyto procesy ovlivňují následné chování a prožívání v době, kdy jsme situaci přežili, ale potýkáme se s traumatem.

Janina Fisher má letité zkušenosti s lidmi, kteří se snaží traumatické události nějak zpracovat a zvládnout. Díky těmto zkušenostem mohla napsat tuto knihu tak, aby se lidé zasažení traumatem lépe orientovali v sobě samotných. Aby lépe porozuměli tomu, co se s nimi děje, když je mnohdy naprosto nečekaně trauma začne ovládat natolik, že jsou paralyzování. Vysvětluje, jak mozek ovlivněný traumatem ovlivňuje jejich myšlení, emoce, hormonální systém, dýchací systém, kardiovaskulární systém apod. LIdé, kteří pochopí, že tyto stavy jsou vlastně přirozeným obranným mechanismem mozku si posléze mohou připadat méně ztracení.

V knize však je možné najít také pracovní listy, které traumatizovaným lidem pomáhají trauma překonávat. Autorka nám ve své publikaci také objasňuje, jak s těmito pracovními listy správně pracovat.

Pojetí celé knihy tedy dává praktický návod, jak pro laickou veřejnost, tak i pro odborníky. Sama autorka však ve své knize uvádí, že by bylo vhodnější, kdyby traumatizovaní lidé s pracovními listy pracovali raději pod odborným dohledem terapeuta, který absolvoval trauma-informovaný přístup. I já se k tomuto přikláním, takže i když je kniha vhodná také pro běžnou populaci, osobně bych se spíše přikláněla k tomu, aby po ni sáhl psycholog, který si chce rozšířit své dovednosti. Pro laiky bych spíše doporučila teoretickou část, která vysvětluje právě ony biologické mechanismy našeho těla.

Velmi ráda v každé odborné knize vidím kazuistiky, které nám umožní lépe pochopit danou problematiku. V knize Překonávání traumatu nám jich autorka předkládá hned několik, což mne velmi mile potěšilo. Člověk tak má příležitost alespoň na chviličku z teorií sklouznout alespoň takto do praxe k reálným lidským příběhům.

Knihu hodnotím jako velmi užitečný nástroj při snaze pomoci lidem s překonáváním traumatu. Přestože se jedná o velice náročné a složité téma, kniha byla překvapivě velmi čtivě napsaná, takže ji porozumí skutečně každý.

Děkuji nakladatelství Portál za zaslání tohoto recenzního výtisku. Bylo to krásné rozšíření obzorů, za které jsem nesmírně vděčná.

Hodnocení:

Pokud jste prožili traumatický zážitek a chcete se cítit lépe a nebo pokud jste odborníkem, který si rád rozšíří obzory, můžete si knihu zakoupit přímo na stránkách internetového obchodu nakladatelství Portál.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *